Požehnanie liečivých bylín

Peter OFM
07.08.2020

V sobotu, 15.augusta, na slávnosť Nanebovzatia Panny Márie, budeme pri večernej sv. omši o 17:00 požehnávať liečivé byliny a kvety.

Tento zvyk má korene už v 10. storočí. Obrad požehnania bylín Cirkev umožňuje, aby vyzdvihla, že Boh je prameňom každej liečivej sily a na príhovor Panny Márie a svätých je možné získať uzdravenie.

Svoje kvety prineste pred sv. omšou k oltáru a na záver omše ich kňaz po modlitbe po prijímaní požehná.