Trstená: Porciunkula 2020

Peter OFM
11.07.2020

POZÝVAME VÁS NA SLÁVENIE PORCIUNKULY

slávnosti Panny Márie anjelskej

DO FRANTIŠKÁNSKEHO KOSTOLA SV. JURAJA V TRSTENEJ

a získania porciunkulových (plnomocných) odpustkov

1. augusta o 10:00 hod.

Plnomocné odpustky možno získať od 1.8. 12:00h do 2.8. 24:00h vo všetkých katedrálnych, františkánskych a farských kostoloch (nezávisle od toho, aká sv. omša sa slúži), pri splnení podmienok (sv. spoveď, účasť na sv. omši, sv. prijímanie, zrieknutie sa akejkoľvek závislosti na hriechu a modlitba na úmysel sv. Otca).

Možnosť prijatia sviatosti zmierenia v čase od 10:00 do 11:30 h. Prosíme, pokiaľ je to možné, aby ste sa vyspovedali každý vo svojej farnosti, lebo nemôžeme zaručiť, že sa stihnú všetci vyspovedať, ďakujeme za pochopenie.

PROGRAM

10:00 Privítanie účastníkov a spoločné modlitby v kostole

11:30 Agapé

12:30 Prednáška

13:00 Vyloženie Najsvätejšej Oltárnej Sviatosti

14:00 Svätá omša

15:00 Modlitba ruženca k Božiemu Milosrdenstvu

15:30 Zakončenie

Všetkých vás, terciárov, sympatizantov, dobrodincov, ctiteľov sv. Františka a všetkých veriacich, srdečne pozývame na túto duchovnú porciunkulovú slávnosť, s možnosťou získať plnomocné odpustky a tiež stretnúť sa s bratmi a sestrami oravského regiónu.

Pokoj a dobro, nech je medzi nami! bratia františkáni