Adorácia za rozpoznanie povolania

Samuel OFM
25.06.2020

Strávme čas v prítomnosti živého Boha!

Vo štvrtok 2.7. na adorácii po svätej omši ...

... sa nechajme spoločne preniknúť Láskou, aby sme vo vedomí toho, že sme milovaní našli zmysel a povalanie pre svoj život.