Dni sv. Antona v Bratislave

Silvester OFM
31.05.2020

Sv. Anton Paduánsky _ Svätec zázrakov – Včera, Dnes, Stále

Milovaní bratia a sestry. Veľmi srdečne Vás chceme pozvať na tohtoročné Dni sv. Antona, ktoré budeme v našom bratislavskom kostole sláviť v dňoch 12.-13. júna 2020.

Pred sviatkom sv. Antona bude v dňoch 31.mája - 12.júna prebiehať 13 dňová duchovná príprava.

_ P R O G R A M _

Zázraky DNES - duchovná príprava _ 31.5. - 12.6.

 • PRED SV. OMŠOU: _ litánie ku sv. Antonovi
 • PO SV. OMŠI: _ krátke filmy o súčasných zázrakoch na príhovor sv. Antona (Každý deň nájdete nový príbeh na YouTube Františkáni - SR = ODKAZ)

Zázrak ticha a modlitby |  12.6. _ 12:00 - 19:30 hod.

 • priestor v kostole na tichú osobnú modlitbu
 • možnosť uctenia si relikvií sv. Antona
 • predaj "chleba sv. Antona" na podporu chudobných *
 • 15:00-19:30 _ kaviareň pod lipou
 • 19:30 _ sv. omša . . . celebruje: br. Jozef ČIRÁK, OFM

Všetko robím v mene Boha |  13.6. _ SLÁVNOSŤ SV. ANTONA

 • 9:00 _ sv. omša
 • 10:00 _ požehnanie "ľalií sv. Antona"
 • 10:00-21:30 _ predaj "chleba sv. Antona" *
 • _ kaviareň pod lipou (počas večernej sv. omše zatvorená)
 • 11:00 _ "Kapitán kotvička" ... Divadlo pre najmenších
 • 13:00 _ spoločná modlitba cez deň (v kostole)
 • 13:30-15:30 _ adorácia (o 15:00 Korunka k Božiemu milosrdenstvu)
 • 14:00 _ príprava chlebov pre chudobných (v kláštore)
 • 15:30-17:00 _ roznášanie chlebov chudobným v centre mesta
 • 19:30 _ slávnostná sv. omša . . . celebruje: br. Miloš KOŠČÁK, OFMCap

* Vyzbieraná suma bude poukázaná na misionársku činnosť v Stredoafrickej republike a v Južnom Sudáne (misia bratov františkánov a spol. Dobrota pre Afriku)