Obnovené slávenie sv.omší v Bratislave

Silvester OFM
05.05.2020

Milí bratia a sestry.

S veľkou radosťou sme prijali správu, že od stredy 6. mája 2020 bude možné opätovné spoločné slávenie sv.omší.

 Program slávení v bratislavskom kostole je nasledovný:

Pondelok - Sobota:

 • 9:00 hod.
 • 19:30 hod.

Nedeľa:

 • 10:30
 • 12:00 (k dispozícii pre starších)
 • 16:30 (pre nepočujúcich)
 • 18:30

O prípadných zmenách Vás budeme vopred informovať.

!!! POKYNY PRE ÚČASŤ NA SV.OMŠI !!!

 • všetci veriaci musia mať rúškom zakryté ústa a nos
 • pri vchode do kostola bude aplikovaná dezinfekcia rúk
 • v lavici musí byť zachovaný 2m odstup (okrem členov spol. domácnosti)
 • miesta na sedenie a na státie (cez 140) sú označené „žltým krížikom“ (niekde sú doplnkové tabuľky)
 • na sedenie je len každá druhá lavica
 • prichádzať na sväté prijímanie v 2m odstupoch

Sviatosť zmierenia budeme v kostole vysluhovaná:

Pondelok - Sobotu

 • 8:30 - 10:00
 • 19:00 - 20:00

„Spovedná služba objednaná cez telefón“ bude pre veriacich z Bratislavy a okolia k dispozícii:

Pondelok - Piatok

10:00 - 15:00 (tel. č. určené len pre spovednú službu 0944 074 607)

 Pripomíname Vám, že sú voľné termíny úmyslov na sv. omše pre mesiac jún 2020. Svoj úmysel môžete nahlásiť dvoma spôsobmi:

 • Osobne v kostole
 • Na email „kostolba@frantiskani.sk“ - kde uvediete znenie úmyslu, dátumu a času jeho odslúženia