Inštrukcie k Veľkej noci.

Gracián OFM
06.04.2020

Pokoj a dobro!

Prinášame vám pár informácií a podnetov k sláveniu Veľkej noci v izolácii, bez možnosti navštíviť kostol.

V súlade s nariadením vlády SR bude aj náš kostol sv. Jozefa od 8.4. do 13.4. zatvorený.

Prosíme vás, aby ste využili voľný čas aj na prehlbovanie duchovného života a modlitbu za odvrátenie nákazy.

Tu si môžete stiahnuť liturgiu, pomocou ktorej môžete lepšie prežiť čas tohtoročných veľkonočných sviatkov.

Tu sú prílohy k liturgii, ako čítania, rozjímania a podobne.