OZNAM

Gracián OFM
20.03.2020

Rozhodnutie prijaté Konferenciou biskupov Slovenska kvôli šíreniu ochorenia COVID-19 sa predlžuje do odvolania.

Biskupi na tento čas veriacich dišpenzujú od účasti na nedeľnej svätej omši. Z tohto dôvodu sú všetky verejné sv. omše v kostole sv. Jozefa zrušené.

Prijaté úmysly budú slúžené v tom istom čase, ale súkromne.

Kostol bude otvorený len v pracovných dňoch pre osobnú modlitbu.

Spovedáme len súrne prípady po telefonickom dohovore a penitent musí mať na tvári rúško, alebo niečo podobné. Spoveď si môžete dohodnúť v pracovných dňoch: 8:00 – 9:00 a 15:00 – 17:00; na čísle: 0918 945 677

 

Stanovisko biskupov našej Košickej arcidiecézy - skrátené:

Milí bratia kňazi, drahí bratia a sestry!

Situácia ohrozenia zdravia i života pretrváva. V rámci Konferencie biskupov Slovenska sme rozhodli o predĺžení neverejného slávenia bohoslužieb do 31. marca 2020 (porov.: tkkbs.sk). Je to zatiaľ predbežný termín, nikto nevie ako sa to bude vyvíjať neskôr. Podobná situácia bude zrejme trvať aj počas veľkonočných sviatkov. Na základe dekrétu z Kongregácie pre Boží kult a sviatosti, už teraz môžeme potvrdiť, že obrady veľkonočného Trojdnia, budú bez účasti verejnosti. Bližšie informácie budeme aktualizovať. Viacerí sa však pýtate, ako v týchto dňoch vysluhovať sviatosti, ako spovedať a ako podávať sv. prijímanie. Hromadné spovedanie pred sviatkami, ako ho poznáme z predchádzajúcich rokov, tentokrát nebude možné. Neplánujte si spoločné spovedanie. Všetko, čo sa týka Kvetnej nedele a veľkon. Trojdnia, budeme priebežne aktualizovať.

Vyprosujeme vám veľa sily, trpezlivosti, dôveru a istotu, že Pán je s nami aj v týchto ťažkých dňoch! Zotrvajte v iniciatíve večernej modlitby ruženca s modlitbou k PM Obišovskej.

Žehnajú vám vaši biskupi