Aktualizované - Informácie o bohoslužbách v kostole sv. Jakuba

Brat OFM
10.03.2020

„Nebojte sa, ja som premohol svet“ /Por. Jn16,33/

Informácie o duchovných službách v čase epidémie

Vzhľadom na mimoriadny stav a zohľadňujúc inštrukcie a odporúčania Konferencie biskupov Slovenska a hlavného hygienika SR Vám až do odvolania ponúkame tieto duchovné služby:

  • Denne od 17.00 do 19.00 bude pre Vás otvorený kostol s možnosťou tichej modlitby pred Eucharistickým Kristom. V tomto čase môžete poprosiť prítomných bratov aj o súkromnú svätú spoveď.
  • V nedeľu, bude kostol otvorený v časoch od 8.00 do 9.30 a od 17.00 do 19.00.
  • V nedeľu 29. marca bude Mestská televízia Trnava z nášho kostola sv. Jakuba naživo vysielať neverejnú, konventnú sv. omšu o 10.00 hodine. Sledovať ju môžete aj na ich Facebooku alebo YouTube kanáli.
  • Celodenná adorácia bude zachovaná v utorok od 6.45 do 19.00
  • Úmysly sv. omší, ktoré sme tu, v kostole sv. Jakuba, od Vás prijali, budú odslúžené neverejne. Môžete sa s nami duchovne spojiť v súkromnej modlitbe.

Hygienické odporúčania pri vstupe do kostola

Prosíme, aby ste pred vstupom do kostola zvážili svoj zdravotný stav.
Ak máte akékoľvek príznaky respiračného infekčného ochorenia (alebo dokonca nariadenú karanténu), prosíme, do priestorov kostola nevstupujte.

V priestoroch kostola prosím dodržujte nasledovné:

  • noste rúško
  • dodržiavajte respiračnú etiketu (kašlať, kýchať do vreckovky, resp. do lakťového ohybu)
  • nepodávajte si ruky
  • dodržiavajte odstupy medzi osobami 2 metre (to platí pre osoby, ktoré nie sú z jednej domácnosti)
  • pri používaní častých dotykových plôch (kľučky a ich okolie) použite rukavice alebo aspoň hygienickú vreckovku

Priestor kostola pravidelne umývame. Najčastejšie dotykové plochy, ako kľučky dverí a ich okolie i spovednice, dezinfikujeme každý večer po zatvorení kostola.

+

Tak ako v minulosti, keď v kráľovskom meste Trnava zúril mor, rovnako aj teraz chceme byť my, bratia našej komunity, prítomní s vami a pri vás vo všetkom, čo budete (nie len duchovne) potrebovať.

Spojme sa i v modlitbe:

„Trnavská Panna Mária, s dôverou sa k Tebe utiekame. Udeľ celému svetu svoju materinskú pomoc v tomto nebezpečí nákazlivej choroby.
Mocný Bože, na príhovor svätého Františka ochraňuj zdravých, uzdrav chorých, poteš tých, čo sa nachádzajú v izolácii a zúfalstve, posilni tých, čo pomáhajú chorým. Amen.“

So želaním pokoja a dobra
trnavskí bratia Františkáni

Aktualizované 24. marca