Tlačivá na darovanie 2% z dane

Brat OFM
19.04.2021

Aj tento rok vás ako františkáni žiadame o podporu formou darovania 2-3% z vašich daní našim občianskym združeniam:

  • občianskemu združeniu FRANTIŠKANIKA - prostriedky získané prostredníctvom o. z. FRANTIŠKANIKA sú používané na opravy našich budov - kostolov a kláštorov (väčšinou ide o historické pamiatky) a na podporu pastoračných aktivít. Predvyplnené tlačivo pre darovanie 2-3% z daní pre o. z. FRANTIŠKANIKA nájdete na TOMTO LINKU.
  • alebo občianskemu združeniu GIFRA - prostriedky darované o.z. GIFRA slúžia a budú slúžiť výhradne na prácu s mladými a deťmi v projektoch, ktoré zastrešujme ako františkáni v spolupráci s ďalšími františkánskymi rehoľami. Predvyplnené tlačivo pre darovanie 2-3% z daní pre o. z. GIFRA nájdete na TOMTO LINKU.

V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa zprostredkovania 2-3% z dane, sa môžete obrátiť na ekonomika@frantiskani.sk.

Prílohy:

4. potvrdenie o zaplatení dane z príjmov - potrebné vytlačiť

ĎAKUJEME!!! PÁN BOH ODPLAŤ!!!

PAX +