Katarínkovská mládežka

Dávid OFM
16.01.2020

Srdečne ťa pozývame na mládežnícku sv. omšu so spoločenstvom Katarínka.

V stredu 12.2.2020 o 19:30

vo františkánskom kostole v Bratislave.

 

Mládežnícke sv. omše sa u nás konajú každú stredu o 19:30 a každá streda je tématicky zameraná na: Pútavosť svätosti, Spoločnú radosť, Krásu liturgie, Chválospev Bohu.