Františkánske roráty v Bratislave

Silvester OFM
07.12.2019

Všetkých Vás srdečne pozývame na tohtoročné ranné rorátne sv. omše, kde budeme prežívať hlbšie tajomstvá Panny Márie z Loreta.

  • 5.12.2019 Hviezda ranná (Mons. Jozef Haľko)
  • 12.12.2019 Matka Cirkvi (br. Lucián Mária Bokucky OFMConv.)
  • 19.12.2019 Útočište hriešnikov (br. Tomáš Baleja SVD)

Samozrejme po sv.omši ste všetci pozvaní na chutné raňajky do refektára Corpus Christi.