Koncert Massima Dal Prà, organistu Baziliky sv. Antona v Padove

Silvester OFM
24.11.2019

Milovaní priatelia.

Tak ako minulý rok, aj tento, všetkých Vás srdečne pozývame na adventný orgánový koncert s názvom "Ecce Crucem Domini", ktorý pod záštitou Talianskeho kultúrneho inštitútu príde do nášho chrámu odohrať orgánový maestro Massimo Dal Prà, ktorý je organistom Baziliky sv. Antona v Padove. Melódie koncertu budú umocnené nádhernými svetelnými projekciami.

Koncert sa uskutočná dňa 2. decembra 2019 o 18:00 hod. vo františkánskom kostole Zvestovania Pána v Bratislave. Vstup na koncert je voľný.

Prinášame Vám aj základné informácie o maestrovi Massimovi Dal Prà a Bazilike sv. Antona v Padove:

Massimo Dal Prà úspešne ukončil štúdium hry na klavír a organ a kompozície na konzervatóriu „C. Pollini“, kde študoval pod vedením majstra Renza Buju. Po ukončení štúdia pokračoval v štúdiu kompozície s majstrom Giorgiom Pressatom. Absolvoval množstvo špecializačných kurzov zameraných na nemeckú, francúzsku a taliansku organovú hudbu pod vedením majstra Gastona Litaize. Odohral vyše 600 koncertov v Taliansku a v zahraničí, či už ako sólista alebo sprievod spevákov či zborov pôsobiacich v oblasti cirkevnej alebo vážnej hudby. Popri koncertovaní sa venuje pedagogickej činnosti a poradenstvu pre hudobné vydavateľstvá. Je skladateľom cirkevnej hudby. V rokoch 1981 až 1998 pôsobil ako hlavný organista v kostole sv. Benedikta v Padove. Od roku 1998 do 2006 bol hlavným organistom cirkevného zboru „Fiorella Benetti“ v kostole sv. Prosdocima (známeho aj ako „Duomo dei Militari“) v Padove. Od roku 2006 pôsobí ako hlavný organista v cirkevnom zbore „Pontificia Cappella Musicale Antoniana“ v Padove. Od roku 2007 je aj dirigentom zboru „Cappella Musicale San Benedetto Abate“ pôsobiaveho v kostole sv. Benedikta v Padove. Je učiteľom hry na organ na diecéznej škole v Padove a na Hudobnom konzervatóriu „F. Venezze“ v Rovigo vyučuje hudobnú teóriu a „solfeggio“.

Bazilika sv. Antona, ktorú obyvatelia Padovy prezývajú „il Santo“, je najvýznamnejšou kultúrnou pamiatkou v Padove a jedným z vrcholných umeleckých diel svetovej architektúry. Ide tiež o jedno z najznámejších a najnavštevovanejších svätostánkov v Európe, ktorý každoročne prichyľuje milióny turistov a pútnikov. Stavba chrámu začala na počesť sv. Antona Paduánskeho v roku 1232, pričom jeho hlavná časť bola dokončená koncom 13. storočia. Na námestí pred bazilikou možno nájsť veľkolepú jazdeckú sochu Gattamelata od Donatella.

(zdroj: Istituto Italiano di Cultura Bratislava)