Priprav príbytok Ježišovi

Samuel OFM
23.11.2019

Pripravme príbytok Ježišovi vo svojich srdciach.

Duchovnou prípravou...
  • 1.12. 19:30 TEMPUS ADVENTUS koncert gregoriánskeho chorálu adventného obdobia, účinkuje: Schola Minor
  • 5. /12. /19.12. 6:00 RORÁTY jedinečná atmosféra adventnej liturgie umocnená následným spoločenstvom pri raňajkách
  • od 8.12. JEŽIŠOV PRÍBYTOK MEDZI NÁRODMI výstava betlehemov z celého sveta
  • pravidelné utorkové a štvrtkové adorácie

Dobrým skutkom...

  • zabezpečením vianočného darčeka pre blížneho, konkrétneho núdzneho človeka či rodinu. Zoznam (štítky s menom a darčekom) nájdete od začiatku adventu na oltári sv. Františka. Darček pre človeka, ktorého si vyberiete označte viditeľne štítkom s logom a prineste k oltáru sv. Františka najneskôr do 19.12., aby sme mohli darčeky do Vianoc doručiť. Ďakujeme za vašu štedrosť!!! Od začiatku podujatia Priprav príbytok Ježišovi ste rozdali viac ako 2000 darčekov.... :)
  • 13. -14.12. TVORIVÉ DIELNE spolu s majstrami ÚĽUV budeme vyrábať rôzne výrobky, vianočné dekorácie či piecť niečo chutné pre dobročinný trh.
  • 15.12. DOBROČINNÝ TRH kúpou hand made výrobkov podporíte konkrétne rodiny s onkologicky chorými deťmi.

 

Prežite spolu s nami adventný čas ako prípravu na narodenie nášho Spasiteľa!