Biblický krúžok

Efrém OFM
22.11.2019

Ak máte túžbu čítať a spoznávať Sväté písmo, ale samým vám to nejako nejde, možno ste už neraz začali ale stále sa niekde zasekli, tak počnúc adventom vás pozývame začať čítať Písmo v spoločenstve Biblického krúžku.

Budeme denne čítať krátku stať z Písma podľa spoločného plánu; na pravidelných stretnutiach sa budeme vraciať k zaujímavým alebo ťažkým častiam; zaznejú odborné úvody a komentáre, ktoré nám pomôžu preniknúť do jazyka a doby Písma i chápať kontext; ale hlavne sa v spoločenstve môžeme povzbudiť, aby sme vytrvali v spoznávaní Písma. Pretože "Kto nepozná Písmo, nepozná Boha" - ako nás o tom učí sv. Hieronym.
Úvodné stretnutie bude v trnavskom kláštore v utorok 3.decembra o 19.15.

Ak máte záujem alebo otázky napíšte na adresu pismo.s.bratmi@gmail.com