Pocta slobode a Schola Minor

Efrém OFM
20.11.2019

V nedeľu večer, 17. novembra, sme v našom kostole sv. Jakuba hostili koncert Gregoriánskeho chorálu v podaní Schóly Minor, ktorý sa konal v rámci Spomienkového festivalu Pocta sobode pri príležitosti 30. výročia Novembrovej revolúcie. Chceme sa poďakovať Mestu Trnava, zvlášť pani Júlii Ragačovej zo Štátneho archívu v Trnave, za usporiadanie tohto koncertu v našom kostole, všetkým hosťom za spoločenstvo a Schóle Minor za krásny koncert.

S ohľadom na miesto konania koncertu tu v Trnave Schóla Minor uviedla aj dva spevy z pergamenových fragmentov zo stredovekých notovaných liturgických rukopisných kníh, ktoré sú v súčasnosti uložené v Štátnom archíve v Trnave - Protector noster a Ego dixi. Okrem týchto Schóla uviedla ešte deväť ďalších skladieb, ktorými predstavili šírku žánrového spektra, ktorý do gregoriánskeho chorálu patrí - zazneli viaceré antifony, žalmy, hymny, sekvencie, ofíciové čítanie a trópy. Skladby zároveň pochádzali z rôzneho obdobia a tak sme mali možnosť počuť akýsi vývoj od klasickej vrstvy gregoriánskeho chorálu, cez skoré polyfónie, až po neskoršie stredoveké kompozície.

Srdečná vďaka za výnimočný večer.

Schóla Minor: Hilda Gulyás (sólo), Tomáš Šelc (sólo), Mária Páleníková, Júlia Urdová, Sylvia Urdová (umelecké vedenie)