Rodinné sväté omše

Efrém OFM
17.11.2019

Pozývame na pravidelné rodinné sväté omše v našom kostole sv. Jakuba - vždy prvú nedeľu v mesiaci.
Omšu sprevádza svojim spevom aj detský zbor, ktorý vždy rád privíta nových členov.

Okrem pravidelných rodinných omší sa každú nedeľu medzi svätými omšami od 9.00 do 10.00 konajú krátke detské stretká, miništratské stretká, vyrábacie stretká alebo nácviky zboru ale aj stretká pre mladých, počas ktorých sa rodičia môžu porozprávať pri šálke kávy alebo sa do stretka nejako zapojiť.

Tešíme na spoločné slávenia a stretnutia.