Koncert gregoriánskeho chorálu

Efrém OFM
17.11.2019

V nedeľu o 19:30 bude v našom kostole sv. Jakuba v Trnave Koncert Gregoriánskeho Chorálu s názvom Vďačný za slobodu v podaní Schóly Minor, ktorý pôsobí pri Františkánskom kostole v Bratislave.

Tešíme sa na vás!

Tento koncert sa uskutoční v rámci programu Pocta slobode, ktorý organizuje Trnavský samosprávny kraj a Mesto Trnava ako spomienku na študentskú demonštráciu pred tridsiatimi rokmi.  
Pred tridsiatimi rokmi si ľudia na námestiach vybojovali slobodu a demokraciu. Vďaka nim sa dnes môžeme vyjadrovať, cestovať či žiť v slobodnej občianskej spoločnosti. Túto významnú udalosť si Trnavský samosprávny kraj pripomenie hneď na viacerých podujatiach. Príďte s nami osláviť slobodu v Trnavskej župe!

Viac o programe - www.nezabudamett.sk