Svätosť vo svete - téma mimoriadných sv. omší v oktáve Všetkých svätých

Gracián OFM
02.11.2019

Bratia františkáni Vás srdečne pozývajú na cyklus kázní, v rámci sv. omší v oktáve sviatku Všetkých svätých o 11:00 vo Františkánskom kostole sv. Jozefa v Prešove.

2. novembra - P. Martin Hudák OFM: blahoslavený Giuseppe Tovini - Advokát a bankár

3. novembra - P. Gabriel Prievalský OFM: Svätá Marguerite Baysová - Svätosť vo svete

4. novembra - Vdp. Marek Roják: Piergiorgio Frassati - Evanjeliový mladík

5. novembra - P. Juraj Mihály OFM: Francesca Teresa Rossi- Sláva Ježišovho mena

6. novembra - P. Gracián Vančo OFM: Lucia Pisapia Apicella - Matka mŕtvych

7. novembra - P. Egid Golha: Ctihodný Hieronymus Jaegen - Mystik hrá karty

8. novmebra - P. Juraj Dufka SJ: Munkovci: Svetlo viery, nádeje a lásky na pochode smrti.