Slávnosť sv. Františka v Bratislave

Silvester OFM
29.09.2019

Milovaní bratia a sestry, veľmi srdečne Vás všetkých pozývame na duchovnú prípravu a samotné slávenie sviatku sv. Františka z Assisi.

  • V rámci prípravy sa budeme v dňoch 30.9. - 4.10. pred rannou a večernou sv. omšou modliť litánie ku sv. Františkovi.
  • Dňa 2. októbra pri večernej mládežníckej sv. omši o 19:30 začneme prežívať trojdnie pred sviatkom sv. Františka. Túto sv. omšu bude celebrovať náš novokňaz br. Efrém Zemjánek OFM, ktorý nám v príhovore priblíži obraz „Božieho muža“.
  • Dňa 3. októbra si pri večernej sv. omši pripomenieme smrť sv. Františka a jeho slávny prechod k Pánovi do večnosti – tzv. Tranzitus. Túto sv. omšu bude celebrovať br. Oskar Vaľko OP z Rádu bratov kazateľov (dominikánov).
  • Dňa 4. októbra budeme prežívať samotný sviatok sv. Františka z Assisi. Tento deň prežijeme slávnostným a františkánsky rodinným spôsobom pri večernej sv. omši o 19:30, ktorú bude celebrovať provinciálny minister br. František Xaverský OFM.

Na prežívanie všetkých týchto dní Vás všetkých čo najsrdečnejšie pozývame.