Mládežky v Bratislave

Silvester OFM
23.09.2019

Priatelia, všetkých vás pozývame na mládežnícke sv. omše, ktoré sa už tradične konajú každú stredu o 19:30. Každá streda bude tematicky iná. Spoločne budeme spoznávať:

  • Pútavosť svätosti
  • Spoločnú radosť
  • Krásu liturgie
  • Chválospev Bohu

Neváhajte a prídte už túto stredu 25. septembra 2019 o 19:30 hod., kedy začíname "Nultou mládežkou" s príhovorom nového diakona br. Samuela.