Slávnostné sľuby

Peter OFM
05.09.2019

Drahí bratia a sestry,

s radosťou Vám oznamujeme, že bratia Peter a Samuel zložia konečne slávnostné sľuby v Ráde menších bratov - františkánov na Slovensku.

Udeje sa tak piatok 13.9. o 18:00 v našom bratislavskom Kostole Zvestovania Pána.

Deň na to, sobota 14.9. o 11:00, príjmu diakonskú vysviacku a brat Efrém kňazskú, z rúk o. biskupa J. Haľka.

Srdečne sa na to tešíme, a vás pozývame k učasti na týchto slávnostiach i modlitbe.

Nech Vás požehnáva Pán.

bratia ofm