Ikona Kráľovnej františkánskej rodiny vo Františkánskom kostole v Trnave

Brat OFM
01.09.2019

19. augusta 2019 privítame v našom kostole ikonu Kráľovnej františkánskej rodiny (Regina Familiae Franciscanae), ktorá bola napísaná a posvätená v roku 2018 v Litve pri príležitosti európskeho stretnutia Františkánskeho svetského rádu (OFS) a františkánskej mládeže (Gifra) a putuje v Európe po národných bratstvách OFS. Do Ikony sú vložené relikvie 1. stupňa troch hlavných svätcov Františkánskej rodiny - sv. Františka, sv. Kláry a sv. Alžbety. Poslaním púte Ikony je navštíviť všetky miestne bratstvá OFS a GiFra a obnoviť oddanosť františkánskej charizme v Európe. Hoci je to iniciatíva Tretieho rádu, k úcteniu ikony sú pozvaní členovia celej Františkánskej rodiny - všetkých troch rádov aj františkánske kongregácie sestier. Ikona Kráľovnej františkánskej rodiny bude v našom kostole vystavená v dňoch 3. septembra 2019 až 5. septembra 2019. K jej ucteniu pozývame aj všetkých veriacich.

Program:

3. septembra:

  • 16:00 - privítanie ikony v trnavskom bratstve OFS
  • 17:45 - umiestnenie ikony v kostole k verejnej úcte

4. septembra:

  • Možnosť súkromnej modlitby a uctenia ikony v čase, keď je kostol otvoreny /pred a po sv. omšiach/
  • V priebehu dňa členovia trnavského bratsva OFS s ikonou navštívia svojích chorých bratov a sestry
  • 17:00 - pobožnosť pred ikonou a Františkánsky ruženec

5. septembra:

  • Možnosť súkromnej modlitby a uctenia ikony v čase, keď je kostol otvoreny /pred a po sv. omšiach/
  • V popoludnajších hodinách bude ikona v sprievode odnesená do Kláštora kapucínov v Pezinku

V mene celej trnavskej komunity a zvlášť v mene trnavského bratstva OFS vás všetkých srdečne pozývame na uctenie tejto vzácnej ikony Kráľovnej františkánskej rodiny.