EKOLOGICKÁ NOC

Gracián OFM
24.08.2019

Pápež František ustanovil prvý september za deň modlitieb za ochranu stvorenstva. Táto téma je nám veľmi blízka, a preto sa tešíme z podujatia, ktoré sa uskutoční na našej františkánskej bašte za kostolom 4. septembra o 19:00. Pozývame Vás vypočuť si pár krátkych úvah na tému ekológia.

HOSTIA / TÉMY

Marián Uličný / Mestské opevnenie Prešova

Laura Martinková / Život bez odpadu

Jozef Oboňa / Hmyz okolo nás

Martin Ceľuch / Vtáky a netopiere

Marta Hrešová / Zvieratá v záhrade

Filip Myre / Čmeliaky a osy

Ivan Šalamon / Kvety a hmyz

Hudobní hostia:

páter Gabriel / gitara a spev

Filip Myre / gajdy