Ikona Kráľovnej františkánskej rodiny vo Františkánskom kostole v Bratislave

Silvester OFM
14.08.2019

19. augusta 2019 privítame v našom kostole ikonu Kráľovnej františkánskej rodiny (Regina Familiae Franciscanae), ktorá bola napísaná a posvätená v roku 2018 v Litve pri príležitosti európskeho stretnutia Františkánskeho svetského rádu (OFS) a františkánskej mládeže (Gifra) a putuje v Európe po národných bratstvách OFS. Táto ikona Kráľovnej františkánskej rodiny je určená k uctievaniu pre celú františkánsku rodinu, teda aj pre prvý rád a tiež františkánske kongregácie sestier. Jej putovanie zabezpečuje Františkánsky svetský rád. Ikona je zároveň relikviárom, v ktorom sú uložené relikvie I. stupňa sv. Františka, sv. Kláry a sv. Alžbety. Na jej privítanie a uctenie pozývame všetkých veriacich. Ikona Kráľovnej františkánskej rodiny bude v našom kostole vystavená v dňoch 19. augusta 2019 až 21. augusta 2019.

Program:

19. augusta 2019

 • Sv. omša v kostole o 9:00 - slávnostné privítanie ikony a jej umiestnenie na uctenie
 • Františkánsky ruženec o 10:00
 • Krátke čítanie o symboloch ikony - bratia a sestry miestneho bratstva sv. Stanislava a bratstva maďarského regiónu
 • Korunka Božieho milosrdenstva a čítanie zo Sv. Písma o 15:00 - bratia a sestry miestneho bratstva sv. Stanislava
 • Ikona bude vystavená na uctenie počas celého dňa až do zatvorenia kostola

20. augusta 2019

 • Sv. omša v kostole o 9:00
 • Františkánsky ruženec o 10:00
 • Korunka Božieho milosrdenstva o 15:00
 • Ikona bude vystavená na uctenie počas celého dňa až do zatvorenia kostola

21. augusta 2019

 • Sv. omša v kostole o 9:00 – rozlúčenie sa s ikonou Kráľovnej františkánskej rodiny
 • Františkánsky ruženec o 10:00
 • Korunka Božieho milosrdenstva o 15:00
 • Po modlitbe Korunky Božieho milosrdenstva bude ikona v sprievode odnesená do Kostola kapucínov v Bratislave, kde ju privítajú bratia a sestry miestneho bratstva OFS sv. Jozefa

V mene celej bratislavskej komunity vás všetkých srdečne pozývame na uctenie tejto vzácnej ikony Kráľovnej františkánskej rodiny.