Slávenie Porciunkuly v kostole sv. Jozefa - františkáni

Gracián OFM
29.07.2019

Pozývame Vás na slávenie Porciunkuly:

1. augusta

12:00 Anjel Pána / vystavenie Najsv. sviatosti oltárnej

15:00 Korunka k Božiemu milosrdenstvu

16:10 Požehnanie s Najsv. sviatosťou

16:30 Sv. omša / téma: "Matka Milosrdenstva."

17:45 Predstavujeme a chceme pomôcť... (stretnutie v sále kláštora s centrom "Tobiáš")

2. augusta

7:30 Ranné chvály v kostole

8:00 Sv. omša

10:00 Sv. omša / téma "Odpustky z Assisi" / Hlavný celebrant a kazateľ: PhDr. Mgr. Jozef Dronzek, PhD., dekan

12:00 Anjel Pána / posvätné čítanie a hodinka cez deň / vystavenie Najsv. sviatosti

15:00 Korunka k Božiemu milosrdenstvu

15:30 Bolestný ruženec (P. Juraj / bratstvo posv. ruženca)

16:00 Slávnostné vešpery / požehnanie s Najsv. sviatosťou

16:30 Záverečná sv. omša