Porciunkula v Bratislave

Silvester OFM
28.07.2019

Ako to býva zvykom, začiatok augusta patrí vo františkánskej rodine sláveniu Panny Márie kráľovnej anjelov, ľudovo nazývaný "Porciunkula" (podrobnejšie informácie o tomto sviatku nájdete TU). Ide o jeden z najväčších františkánskych sviatkov v roku. Preto my, bratia a sestry z františkánskej rodiny, chceme tento sviatok sláviť spolu s vami v našom bratislavskom kostole, kde sme pre tento sviatok pripravili bohatý duchovný, aj spoločenský program.

Porciunkulové trojdnie bude prebiehať v dňoch 31.7. - 2.8. 2017 a hlavnou témou bude „Buď pozdravená, Pani, svätá kráľovná, ...“

Program

31. júla 2019

 • Sv. omša v kostole o 19:30 - celebruje: br. Ján Kapistránsky OFM / káže: br. Michal Varga OFMCap (diakon)
 • Téma: „... ty Kristov bohostánok“
 • Hudba: Veronika Štubňová a priatelia

1. augusta 2019

 • Sv. omša v kostole o 9:00
 • Sv. omša v kaplnke sv. Jána evanjelistu o 12:00 (začiatok Porciunkulových odpustkov)- celebruje: br. František Xaverský OFM
 • Spev: Františkánska schóla
 • Sviatosť zmierenia - od 14:00 do 20:30
 • Kaviareň pod lipou – od 13:00 do 21:30
 • Sv. omša v kostole o 19:30
 • Celebruje: br. Simeon OFM / káže: br. Silvester OFM
 • Téma: „... ty Kristov palác“
 • Hudba: Octopus

2. augusta 2019

 • Sv. omša v kostole o 9:00
 • Sviatosť zmierenia - od 8:30 do 21:00
 • Františkánsky ruženec - 10:00
 • Kaviareň pod lipou – od 10:00 do 21:30
 • Modlitba breviára - 13:00
 • Korunka Božieho milosrdenstva - 15:00
 • Sv. omša v kostole o 19:30 - celebruje / káže: br. Jozef OFM
 • Téma: „... ty Kristov dom“
 • Hudba: Františkánska schóla
 • Koncert pod lipou o 20:30 - Hrá a spieva Mária Mladosievičová, Martin Noris a Ján Tkáč...

 

V mene celej bratislavskej komunity, všetkých vás srdečne pozývame do nášho kostola na slávenie sviatok Porciunkuly.