Dni svätého Antona

Brat OFM
06.06.2019

Opäť po roku vás pozývame na Dni svätého Antona, ktoré sa uskutočnia v termíne 10. - 13. júna 2019.

Tento raz sa chceme nechať Antonom inšpirovať v prežívaní nášho kňazstva - krstného aj sviatostného.
Preto okrem tematických kázní na túto tému budú o prežívaní svojho krstného kňazstva diskutovať aj naši hostia: Lucia Hidvéghyová, Braňo Letko a Pišta Vandal.

Pozývame tiež na prezentáciu Posynodálnej exhortácie O mladých - Christus Vivit; výnimočný koncert dvoch chlapčenských zborov - Stuttgarter Hymnus-Chorknabe a Bratislavského chlačenského zbrou; adoráciu sprevádzanú hudobno-vizuálnym pásmom "..a bolo to dobré.."; modlitby chvál v kláštornej záhrade s kapelou Heartbeat a hlavne na stretnutie pri káve a koláči v našej Kaviarni pod lipou.

V deň slávnosti pozývame na rannú omšu zvlášť mamičky s deťmi, na ktorej deťom udelíme požehnanie a následne bude pre nich pripravený malý program. Pozývame na spoločnú modlitbu, stretnutia a zvlášť na večernú slávnostnú svätú omšu.

Tešíme sa na vás.

bratia františkáni

Program:
Pondelok: 15-19.00 - kaviareň v kláštornej záhrade / 17-18.00 - Zborový koncert chlapčenských zborov - Na plagáte antonových dní je chyba, za ktorú sa ospravedlňujeme / 19.30 - sv. omša: Sv. Anton a srdce kňaza / 20.30 - br. Jozef: Poznáte sv. Antona?

Utorok:
15-19.00 - kaviareň v kláštornej záhrade / 18-19.00 - Adorácia sprevádzaná hudobno-vizuálnym pásmom "..a bolo to dobré.." v podaní May be siblings / 19.30 - sv. omša: Krstné kňazstvo / 20.30 - Diskusia: Kňazstvo v živote laika - L. Hidvéghyová, B. Letko, P. Vandal

Streda:
15-19.00 - kaviareň v kláštornej záhrade / 18-19.00 - Predstavenie exhortácie O mladých - Christus Vivit / 19.30 sv. omša: Mons. J. Haľko - Kristus najvyšší a večný kňaz; hudobné sprevádzanie: Heartbeat / 20.30 - Modlitby chvál v kláštornej záhrade: Heartbeat

Štvrtok:
9.00 - sv. omša pre škôlky a mamičky s deťmi; následne požehnanie detí a detský program / 11-19.00 - kaviareň v kláštornej záhrade; sprístupnený kostol a kaplnky; možnosť uctiť si relikviu sv. Antona z Padovy / 13.00 - modlitba Liturgie hodín / 19.30 - slávnostná svätá omša; hudobné sprevádzanie: Františkánska schóla; agapé po sv. omši