Provinciálna kapítula

Peter OFM
24.05.2019

Drahí bratia, sestry, naši priatelia a známi!

Dávame vám na známosť, že od 26.5., nedele večera, do piatku, slávime v bratislavskom kláštore celoprovinciálnu kapitulu.

Stretnú sa tu bratia z celého Slovenska, aby spoločne hodnotili náš život, rozhodli o nových predstavených kláštorov, poradnom zbore provinciála a taktiež o oživení, či založení nových foriem nášho františkánskeho života a pôsobenia tu na Slovensku.

Preto vás veľmi prosíme o vaše modlitby a obety za priebeh a zúčastnených.

Ďakujeme.

Nech vás požehnáva Pán.

bratia františkáni