Bl.Anka natrvalo u františkánov v Bratislave

José OFM
15.03.2019

V stredu 13.marca 2019 o 19:30, františkánsky kostol v Bratislave a komunita, ktorá sa v ňom stretáva, dostali veľký dar - relikviu novej slovenskej blahoslavenej - Anky Kolesárovej.

Otec Pavol Hudák, z Domčeka bl.Anky Kolesárovej vo Vysokej nad Uhom spolu s bratmi františkánmi umiestnil malú čiastku z kosti bl.Anky do relikviára, ktorý je umiestnený na rozmedzí presbytéria a hlavnej lode františkánskeho kostola.

Relikviu novej Blahoslavenej priniesol otec Pavol v sprievode mladých, ktorí žijú v okoli Bratislavy a ktorí patria k duchovnej rodine Domčeka bl.Anky na východe Slovenska.

Vo sv.omši sa otec Pavol Hudák prihovoril na tému jedného zo siedmych slov, ktoré zazneli z kríža: Ešte dnes budeš so mnou v raji. Mladým pripomenul, že do neba nemôžeme dôjsť sami - musíme tam prísť vždy s niekym. A to chce aj bl.Anka, ktorá je pripravená nám v tom pomáhať. Viac si môžete vypočuť v zázname príhovoru, ktorý zaznel počas sv.omše.

Po sv.omši nasledovala krížová cesta s bl.Ankou a taktiež požehnanie tzv. prsteňov bl.Anky, ktoré následne prijalo niekoľko dievčat ako znak svojho odhodlania žiť "čistotu srdca".

Relikviár bl.Anky je umiestnený oproti relikviáru s ostatkami bl.Titusa Zemana.

Duchovný odkaz obidvoch blahoslavených je veľmi jasný: bl.Anka nám ukazuje, že iba čistému srdcu nič nebráni mať blízko k Bohu a bl.Titus nás pozýva "položiť život za svojich bratov". Popri duchovnom testamente sv.Františka, ktorí sa my bratia snažíme šíriť a o ktorý sa Cirkev opiera už vyšše osem storočí, veľmi túžime, aby sa aj posolstvá života týchto nových slovenských blahoslavených stali sĺpmi, o ktoré sa oprie obnova Cirkvi a našich životov.

Františkánsky kostol v Bratislave je najstarším zachovaným chrámom mesta (1297). Jeho umelecko-historické genius loci je veľkým pokladom nášho hlavného mesta, no dôležitejšie pre nás je to, čo tento kostol v sebe ukrýva - prítomnosť živého Boha v Eucharistii, ako i v svätých a blahoslavených, ktorí nám chú pomáhať svojim príhovorom a ukazovať cestu k Nemu. Prídite hľadať pomoc, k tým a hlavne k Tomu, kto jú može naozaj poskytnúť.

Chceme vyjadriť veľkú vďaku za tento dar otcovi arcibiskupovi Mons.Bernardovi Boberovi, otcovi Pavlovi Hudákovia a tímu okolo neho (Márii Aľušíkovej, manželom Horňákovcom a ďalším) za sprostredkovanie tohto veľkého duchovného daru.

Bl.Anku si môžte zvlášť uctiť každú prvú stredu v mesiaci, kedy v našom bratislavskom kostole spolu s mladými prežívame tzv. Ankinu stredu, počas ktorej vždy začíname celomesačnú modlitbovú iniciatívu a rozvíjame určitý rozmer inšpirovaný jej životom.