Pôstna príprava pre deti

Peter OFM
10.03.2019

Príležitosť pripraviť sa na slávenie Veľkej noci cez zamyslenia nad postavami z posledných chvíľ Pána Ježiša.

1. pôstny týždeň - Pontius Pilát

Vymaľuj obrázok a snaž sa nesúdiť a nespravodlivo kritizovať.

Obrázok môžeš priniesť na najbližšiu sv. omšu v nedeľu o 10:30.

 

Prajem požehnaný pôstny čas.