Pôstne obdobie 2019 u františkánov v Bratislave

José OFM
05.03.2019

Pôstne obdobie 2019 u františkánov v Bratislave

Pozývame vás spolu s nami prejsť cestou jednoduchosti a cesta sústredenia sa na príbeh Ježiša Krista.

*********************************************************************************

 

Program pôstnych podujatí:

• Tématické kázne na mládežkách - v pôstne stredy o 19:30 s názvom 7 slov z kríža, podľa katechéz Fabia Rosiniho, talianskeho kňaza venujúceho sa službe mladým

• Streda 13.3 o 19:30 Sv.omša s privítaním relikvie bl. Anky Kolesárovej, ktorá bude trvalo umiestnená v našom kostole (celebruje: o.Pavol Hudák)

• Piatok až nedeľa 15.-17.3 - Pôstna duchovná obnova pre mladých nad 22 rokov v Šaštíne s br. Josém a sr. Caritas. Téma: Pokušenia. Čo s nimi? Príhlásiť sa môžete na stránke www.frantiskani.sk

• Piatok 22.3 o 18:45 - Požehnanie netradičnej a vyrezávanej Krížovej cesty pána Kľúčika, ktorá bude vystavená v našom kostole do Veľkej noci

• Nedeľa 24.3 Sv.omša z príležitosti výročia Sviečkovej demonštrácie (Celebruje: Mons.Stanislav Zvolenský)

• Víkend 29.-31.3 Víkend rozpoznávania povolania vo františkánskom kláštore v Prešove s br.Filipom OFM a br.Matúšom OFM a hľadajúcimi mladými mužmi

• Piatok až nedeľa 12.-14.4 Kvetný víkend u františkánov (krycí názov OMD 24) – spoločenstvo, modlitba, príprava sprievodu Kvetnej nedele, ale i tradičné sadenie kvetov i predveľkonočné upratovanie kostola

• Pobožnosti Krížovej cesty – streda po mládežke(19:30)- cca o 20:20

piatok po rannej sv.omši (9:00) – cca o 9:30

piatok pred večernou sv.omšou (19:30) - o 19:00

nedeľa poobede o 16:00 (spolu s nepočujúcimi)

• Možnosť Sviatosti zmierenia aj mimo sv.omší – počas pracovných dní od 10:00 -17:00 po dohodnutí sa cez telefón 0944 074 607 – treba prísť ku vchodu do kláštora z námestia cez vrátnicu

• Predveľkonočné spovedanie od Kvetnej nedele 14.4 do stredy 17.4

• Predveľkonočný koncert 17.4. o 20:30 vo františkánskom kostole

 

Ste vítaní!!!