OMD 23

Peter OFM
10.02.2019

Pozývame vás na ďalšiu duchovno-pracovnú obnovu OMD 23 v klasickom prevfdení, ktoré poteší a nesklame.

Začíname piatok 15.2. o 18:00 (vešpery, večera, omša, prednáška, modlitba).

Sobota o 8:00 (ranné chvály, raňajky, práca, sv.omša, obed, zdieľanie).

Prihlasovanie možné do štvrtka 14.2. obeda.

Nech vás požehnáva Pán.

bratia+