Púť na sviatok Obrátenia sv. Pavla

Gracián OFM
19.01.2019

Srdečne Vás pozývame na púť k bratom kapucínom do Žiliny pri príležitosti sviatku Obrátenie sv. Pavla.

Sv. omša bude slávená 26. januára o 17:00 v kostole Obrátenia sv. Pavla. Kazateľom bude vdp. Ivan Moďoroši.

* Odchod na púť sa uskutoční autobusom dňa 26. januára 2019 o 9:30 od františkánskeho kostola v Prešove.

* Cestou navštívime betlehem v Rajeckej Lesnej.

* Po sv. omši odchod do Prešova. Návrat najneskôr do 22:00.

* Sprievodcom púte bude páter Gabriel Prievalský OFM.

* Prihlásiť sa je potrebné v sakristii kostola do 24. januára 2019. Prihláška je záväzná, prosíme platiť pri zapisovaní. V prípade neúčasti je potrebné si za seba nájsť náhradu.