Sväté omše za život 2019

Gracián OFM
09.01.2019

Pozývame vás na sv. omše za život.

Pri sv. omšiach sa udeľuje požehnanie mamičkám nosiacim dieťa pod srdcom.

Sv. omše sú raz do mesiaca vždy vo štvrtok o 16:30 na tému podľa nasledujúceho rozpisu:

17.1.  Modlitebníci

21.2. Rodiny s hendikepovanými deťmi

21.3. Bezdetní manželia

25.4. Kňazi

16.5. Zdravotníci

20.6. Slobodní laici

19.9. Učitelia

17.10. Viacdetné rodiny

21.11. Mediálni pracovníci

19.12. Sudcovia