Tvorivé open community dobro-dielne

Peter OFM
09.12.2018

PAX!

Drahí, advent, veľa dobrých skutkov, ktoré chceme vykonať, málo času na všetko a my, ktorí nie sme iní, ale ideme v tomto prúde vpred.

Preto vás srdečne pozývame zažiť Spoločenstvo, prácu, modlitbu spolu s nami. Hlavnou náplňou spoločného víkendu otvoreného pre všetkých bude: modlitba, výroba drobností a ich predaj (peniaze pôjdu rodinám s deťmi s onko ochorením), spoločné stolovanie. Začíname v piatok , 14.12, od 16:00 (vstup cez vrátnicu), 18:00 vešpery, prednáška, omša...

Sobota: 7:50 vstup cez vrátnicu, 8:00 ranné chvály, raňajky, práca, obed, svätá omša, práce, kapustnica. V SOBOTU je celodenný program OTVORENÝ, možete sa pridať ako chcete. A veľa iného, nepopísaného.

Zmena programu vyhradená (Jemu, bratom, i vám.+)

Prihlasovanie tu.

bratia františkáni