Františkánske roráty 2018 v Bratislave

José OFM
04.12.2018

Advent je už vplnom prúde... i roráty sa už konajú všelikde, ale tie františkánske sú v mnohých momentoch jedinečné....tešíme sa každý adventný štvrtok a jedenkrát v sobotu 8.12 na slávnosť Neposkvrneneho počatia Panny Márie...