Advent u františkánov 2018 - Priprav príbytok Ježišovi

José OFM
04.12.2018

Pozývame vás prežiť advent spolu s nami už po 6. krát ako skutočnú prípravu na Vianoce ponukou aktivít, ktoré sú zamerané na dve oblasti nášho života – na nás samotných a na naše vzťahy.

Advent u františkánov v Bratislave s názvom Priprav príbytok Ježišovi 2018:

duchovná časť – požehnanie adventných vencov, rorátne sv. omše pri sviečkach a spevoch františkánskej schóly, tématické mládežnícke sv.omše vždy v stredu o 19:30, stále rozširovaná výstava betlehemov, pravidelné adorácie, adventná duchovná obnova pre mladých "Oprav môj dom",

dobročinná časť – môžete si vybrať konkrétneho chudobného človeka, rodinu, či dieťa a pripraviť mu vianočný darček, či zapojiť sa do adventných dielní a dobročinného adventného trhu počas tretieho adventného víkendu.

Viac informácií na letáčikoch, ktoré budú k dispozícii od prvej adventnej nedele v kostole.

Komplexný program podujatia Priprav príbytok Ježišovi 2018:

30.11.2018 o 17:00 – Vyrábanie adventných vencov – pozývame rodinny s detmi do sály Corpus Christi – je potrebné priniesť si ozdoby, čečinu zabezpečia františkáni. Požehnanie vencov sa uskutoční počas nedeľných sv.omší;

2.12 o 19:30 – Adventný koncert gregoriánského chorálu v podaní Scholy Minor (a Františkánskej schóly Bratislava). Vstup je voľný;

4.12 o 18:00 – Organový koncert v podaní Gianlucu Libertucciho, pápežského organistu Baziliky sv. Petra v Ríme. Vstup je voľný;

5.12 o 19:30 – Adventná mládežnícka sv. omša s Taizé spevmi konzervatoristov Štátneho konzervatória v Bratislave + modlitba za rodinu;

6.12 o 6:00 – Františkánske roráty I. (spojené s liturgiou hodín, spevmi Františkánskej schóly, s nádhernou atmosférou chrámu osvetleného svetlom sviec a veľkým raňajkovým agapé);

8.12 o 6:00–  Mimoriadne roráty z príležitosti slávnosti Nepoškvrneného počatia Panny Márie. (spojené s liturgiou hodín, spevmi Františkánskej schóly, s nádhernou atmosférou chrámu osvetleného svetlom sviec, tentokrát bez raňajok);

9.12 o 11:30 – Otvorenie stále sa rozširujúcej Výstavy betlehemov v spovednej chodbe kostola;

12.12 o 19:30 – Mládežnícka sv.omša - streda radosti: tanečný workshop;

13.12 o 6:00 – Františkánske roráty II. (spojené s liturgiou hodín, spevmi Františkánskej schóly, s nádhernou atmosférou chrámu osvetleného svetlom sviec a veľkým raňajkovým agapé);

14-.-16.12.2017 – DO Oprav môj dom – duchovná príprava pre mladých pred Vianocami spojená so službou (tvorivé dielne) vo františkánskom kláštore v Bratislave. TU VÁS OČAKÁVAME AJ VŠETKÝCH;

16.12 – Dobročinný trh – počas celej nedele v spovednej chodbe kostola;

17.12 o 17:00 – Predvianočný koncert organizovaný Maďarským kultúrnym inštitútom. Vstup je voľný;

19.12 o 19:30 – Advetná mládežnícka sv.omša

20.12 o 6:00 – Františkánske roráty III. (spojené s liturgiou hodín, spevmi Františkánskej schóly, s nádhernou atmosférou chrámu osvetleného svetlom sviec a veľkým raňajkovým agapé).

 

Ďalšie info doplníme...