Noví bratia vo františkánskom noviciáte

José OFM
04.12.2018

Po dvoch rokoch "ometania pavučín" v noviciátnej časti trnavského kláštora, zavial v tomto kláštore nový vietor. Päť bratov (3 bratia z českej františkánskej provincie +2 slovenskí bratia) si 1. decembra 2018 obliekli prvý krát hnede rehoľné rúcho - františkánsky habit a prijali nové rehoľné mená: František, Samuel, Angelo, Bonaventúra a Arnold.

Týchto bratov čaká rok v ústraní, kde si budú prehlbovať svoje františkánske povolanie, vzdelávať sa vo františkánskej duchovnosti a skúšať žiť naplno ako františkáni. Po roku - ak Pán dá a vtrvajú zložia svoje prvé rehoľné sby.

Ďakujeme Bohu za dar novicov pre naše provincie a vyprosujeme im vytrvalosť a radosť v ich zasvätení.