Adventná príprava pre Rodiny

Peter OFM
02.12.2018

Pridajte sa k nám a spoločne sa pripravme na Narodenie Pána.

Celá rodina sa môže pripraviť aj vďaka každodenným krokom lásky k Bohu a blížnemu.

Stiahnite si úlohy (kvapky dobrých skutkov) pre deti (príloha č.1) a dospelých (príloha č.2) vo forme kvapiek.

Vystrihnite si kvapku, splňte úlohu a kvapku prineste k stromu Jesseho v našom kostole (františkáni Bratislava) počas rodinnej sv.omše v nedele o 10:30.

Ktorí nemôžete prísť k nám, spravte si prípravu aj sami doma.

Nasledovne:

Stiahnite si Kmeň Jesseho s konárom , na ktorý postupne ako ho budete polievať kvapkami dobrých skutkov (priložte ich dole ku kmeňu), pridáte zelené lístky.

Na 4.adventnú nedeľu, ak budete dobre polievať strom, vyženie kmeň plod malého Ježiška v náručí Matky (nalepte ho do stredu kmeňa).

Prajeme vám požehnaný čas adventu.

bratia františkáni