Nové časy, nový ročník postulátu....

áron ofm
26.11.2018

Dozrel čas a Matej so Štefanom o chvíľu po roku poputujú z postulátu v Trstenej do noviciátu v Trnave. No cez týchto zopár posledných novembrových dní sa ešte ochotne a zo srdca delia o skúsenosť s nami, novými tromi postulantmi.

Pán nás zavolal do čohosi nového, pre nás neprebádaného, a teraz už prežívame realitu nášho kroku odvahy vstúpiť k františkánom a teda prvé dni tu hore na Orave.

Naším nezabudnuteľným dňom sa stala sobota 24.11.2018 s ešte špeciálnejším časom 6:30 ráno! ...tak máličko skôr pre výnimočné udalosti dejúce sa počas dňa v kláštore, ale o tom potom! ;) Práve v ten deň a v tú hodinu sme boli po ranných modlitbách prijatí komunitou bratov v Trstenej a naším slovenským provinciálom, P. Františkom Xaverským, do prvého stupňa formácie, t.j. do postulátu. Keď sme v tú chvíľu hovorili svoje ÁNO Bohu a novej rodine v bratstve, boli to pre nás naozaj neopakovateľné special moments..

Začíname... snažiac sa v úprimnej pokore, bázni, ale hlavne s veľkou nádejou a očakávaním, čo všetko má pre nás Boh v tomto roku pripravené cez našich dobrých a vzácnych big brothers (síce názvom sme všetci Menší bratia :D) a aj cez tunajších super ľudí z Trstenej. Naším magistrom, čiže sprievodcom, tu v kláštore počas nasledujúceho roka bude br. Matúš.

Ak môžete, vrúcne vás prosíme o modlitby za nás, za celú komunitu, za Trstenú, za Maťa a Števa...

...v srdci nám znejú slová nášho spolubrata, ktorý nám minulý týždeň, ako sme nabalení cestovali na Oravu, poslal v smske aj takéto prianie, ktoré aj my chceme vyprosovať vám, všetkým našim blízkym a známym, na diaľku: "Nech vás Pán požehnáva každý deň vášho života. Všetko to, čo začínate, nech aj dokončíte na Božiu slávu, radosť vašich rodičov a spásu svojej duše."

 

S veľkou vďakou pozdravujeme a s radosťou na vás spomíname

Timo, Rado, Tomáš a ostatní bratia z Trstenej

 

Keep praying 4 us +!