Zosnul v Pánovi náš brat Angelus

Brat OFM
28.09.2018

S našim bratom Angelusom Ignácom Janečkom sa rozlúčime na Starom cintoríne vo Vrakúni v Pondelok 1. októbra o 14:00 hod
Zádušná svätá omša bude následne v miestnom kostole Mena Panny Márie o 15:00 hod

Bratia františkáni
a smútiaca rodina