Streda pre mladých u františkánov v BA 2018/2019

José OFM
24.09.2018

Streda pre mladých u františkánov:

18,30 Služba chudobným - príprava chlebov pre klub (+ pomazánky pre mladých, ktorí prídu pomôcť ako malá večera)

19:30 Mládežka + čosi navyše:

1. streda „Ankina“ streda (streda so špeci modlitbou)– sv.omša + modlitba po omši (za čistotu, za rozpoznanie povolania, za životného partnera, za vernosť, rodiny...)+ 3x „Ankin“ Zdravas

2. streda Streda radosti – sv.omša + tanečný workshop so Zuzkou a spol. (vždy sa naučíme jeden tanec)

3. streda Liturgická streda – sv.omša s tématickou kázňou – malou katechézou na objasnenie liturgie, liturgického roka

4. streda Chválová streda/ streda s o. biskupom Haľkom – modlitba chvál v kostole + skupinka s biskupom by sa po sv.omši šla modliť tichý ruženec za požehnanie pre mesto a očistenie od vplyvov Zlého

Si vítaný!!!