Trojdnie a slávnosť sv.Františka 2018 v Bratislave.

José OFM
22.09.2018

Srdečne pozývame na duchovnú prípravu pred slávnosťou sv. Františka, ktorá bude inšpirovaná začínajúcou sa biskupskou synodou o mladých, povolaniach a rozlišovaní. Hostia ako Ondrej Chrvala (tajomník Rady pre mládež a univerzity KBS), Dominik Letz (dlhoročný novicmajster bratov dominikánov), František Xav. Olbert (náš šéf -provinciál) a predovšetkým otec biskup Mons.Jozef Haľko budú mať k tomu čo povedať.

V stredu večer vás pozývame na pobožnosť Tranzitus, ktorou si pripomenieme Františkov prechod do večnosti. A v deň slávnosti 4.10 vás po sv.omši s otcom biskupom o 19:30 pozývame na agapé!!!

Vaši bratia!!!