Novéna pred sviatkom sv.Antona - 9.deň

José OFM
13.06.2018

9.deň – streda 13.6.2018

Zázrak: Svätec zázrakov

Svätý Anton zomrel 13 júna 1231 a pohreb bol slávený nasledujúcu stredu. Tisíce a tisíce osôb sprevádzalo pohrebný sprievod a všetci plakali ako deti, pretože vedeli, že stratili otca. Nie len preto, že bol kňazom, ale pretože Anton bol pre nich skutočným otcom, lebo v nich splodil vieru a chránil ich od všetkého zlého, od tyranov a úžerníkov.

V deň pohrebu medzi mnohými osobami, ktoré boli prítomné, sa nachádzala aj žena menom Cunizza, ktorá bola už viac ako rok vážne chorá. Na jej ramene sa rozširoval veľký nádor, tak že sa nemohla ani narovnať. Nádor jej bránil vzpriamene kráčať a tak si musela pri chôdzi pomáhať barlami. Napriek veľkému zástupu, sa jej podarilo dostať sa k sarkofágu, do ktorého uložili telo svätca. Hlboko sa sklonila a úpenlivo prosila drahého svätca. Ešte sa modlila, keď zrazu zacítila, že na ramene už nemá hrču a jej koža bola hladká a ružová. Odhodila barly a vzpriamene sa postavila s očami plnými sĺz. A ďakovala svätému Antonovi. Toto bol prvý zázrak, ktorý sa stal pri hrobe sv. Antona. Už 11 mesiacov po jeho smrti, v Turičnú nedeľu (30. mája) roku 1232 bol svätorečený v katedrále v Spolete.

Aj vďaka množstvu dosvedčených zázrakov to bol najkratší proces svätorečenia v histórii Cirkvi. Zázrak je niečo, čo prekračuje zákony prírody. Pre ľudí stredoveku, ktorí mali chápanie sveta oveľa jednoduchšie, bol zázrak udalosťou, ktorá zjavovala lásku Boha a niečo, čo viedlo k zvolaniu: Nádherné! Boh ma naozaj miluje! A tento objav viedol človeka k vďake a oslave Boha. Pre nás sa možno niektoré zázraky môžu javiť malicherné, ale pre osoby, ktoré boli do nich vtiahnuté, boli smerodajné, veľmi významné.

Meditácia

Boh vypočúva všetky modlitby, ale často si myslíme, že nie sme hodní obrátiť sa naňho jednoducho preto, že sme hriešnici. Je teda prirodzené obrátiť sa na tých, ktorých považujeme za Božích priateľov, aby oni prosili za nás, aby sa za nás prihovorili. A toto urobila Cunizzia. Musíme nasledovať jej príklad v prosbe o pomoc drahého priateľa sv. Antona. V jednej zo svojich kázni sv. Anton napísal prekrásnu modlitbu k Pánovi: Prosíme ťa, o Pane, ktorý si vystúpil k Otcovi v našej ľudskosti, aby si nás ťahal za sebou lanom svojej lásky. Prosíme ťa, neobviňuj nás z našich hriechov, ale nauč nás napodobňovať spravodlivosť tvojich svätých. Dopraj nám toto všetko, Ty, ktorý si požehnaný a slávny po všetky veky vekov. Amen. Aleluja.

Modlime sa

Drahý svätý Anton, priateľ všetkých, ktorí sa k tebe utiekajú, odpovedz na našu dôveru, ktorú stále vkladáme do tvojho príhovoru za nás pred Pánom. Amen.