Jesenná púť do Talianska 2018 - Naplnený počet!!!

José OFM
12.06.2018

Púť spojená s duchovnou obnovou na miestach života sv. Františka v Taliansku

Prihlasovací formulár: Tu sa môžeš prihlásiť!!!

Termín: piatok 12.10.2018 odchod v noci z Bratislavy- návrat piatok 19.10.2018 v noci.

Ide o púť v menšej skupine (rodiny, mladí,ktokoľvek vládze a nevadí mu aj určitý diskonfort)

Jej cieľom je spoznať, či prehĺbiť duchovný odkaz Františka z Assisi na miestach jeho života: Assisi, Porziuncola, Carceri, San Damiáno, Gubbio, františkánske sanktuária v Rietskom údolí, La Verna a možno i ďalšie.

V úvode púte je zastávka v Padove pri hrobe svätcov: Sv.Antona Paduánskeho, Sv.Lukáša i sv. Leopolda Mandiča. Cestou späť zastávka v mariánskom sanktuáriu Castelmonte.

Púť pripravujeme v spolupráci bratov františkánov, konventuálov a Školských sestier sv. Františka.

Treba pamätať, že nie sme cestovka, a tak že je to zároveň celé aj františkánske dobrodružstvo ;)

Doprava bude realizovaná 9- miestnymi autami

V cene je zahrnuté: ubytovanie: 5x noc v Assisi (prenajatý domček: 2, 3 a 4 posteľové izby), 1x noc v Castelmonte (2 posteľové izby)

Strava je zabezpečená čiastočne: 5x obed, 5x večera, raňajky spoločne z vlastných zásob

Cena: 450 €

Poistenie každý osobitne

Prihlásenie je platné iba so zaplatením zálohy 200€ alebo celej sumy prevodom na účet, alebo v hotovosti br.Jozefovi OFM v Bratislave.

Platbu uskutočnite na účet: č. ú. VÚB: SK95 0200 0000 0000 0694 1012

Variabilný symbol: Váš dátum narodenia v tvare DDMMRRRR

Špecifický symbol: Vaše telefónne číslo (ktoré uvediete v tomto formulári)

Poznámka: Vaše meno a priezvisko

Počet miest je obmedzený.

Prihlasovanie najneskôr do konca júla.

Ak by ste nemohli cestovať (z akýchkoľvek dôvodov) - zálohu nevraciame.

Viac info: 0950/549925, alebo mailom na: caritasosf@gmail.com

 

Prihlasovací formulár: Tu sa môžeš prihlásiť!!!