Novéna pred sviatkom sv.Antona - 8.deň

José OFM
12.06.2018

8.deň – utorok 12.6.2018

Zázrak: Rozprávajúci novorodenec

Istý vznešený muž bol veľmi žiarlivý na svoju manželku. Nemal žiaden dôvod pochybovať o jej láske a vernosti, ale tento muž sa ľahko nechal ovplyvniť rôznymi pletkami a zlými rečami. Keďže jeho žena bola veľmi pekná, zlé jazyky o nej šírili pletky. A tak, keď sa žene narodil prvý syn, manžel odmietol uznať ho za svojho. Bol si viac ako istý, že dieťa je plodom nevernosti jeho ženy. Zúfalá manželka šla hľadať pomoc u Antona. Svätec sa hodiny rozprával s manželom a nakoniec sa zdalo, že muž pochopil neoprávnenosť svojich podozrení o manželkinej nevere. A práve v tej chvíli pestúnka doniesla chlapčeka do izby, aby ho Anton videl a požehnal ho. V tom momente muža zachvátila žiarlivosť a žiadal, aby dieťa okamžite odniesla z izby, lebo sa naňho nemôže ani pozerať. Svätý Anton sa obrátil k dieťaťu a povedal mu: „V mene Pána, povedz kto je tvoj otec!“ Novorodenec ukázal prstom na muža a povedal: „Otec“. Otec dieťaťa začal plakať a zobral do náručia svoje dieťa. Takto sv. Anton zachránil rodinu od pletiek a zlých rečí.

Meditácia

V posledných rokoch pápež František sa viac krát vrátil k téme pletiek a ohováraní. Okrem iného povedal: „Pletky môžu aj zabiť, pretože zabíjajú dobré meno osoby.“ A tiež: „Pletka je veľký omyl. Na začiatku sa zdá byť niečím zábavným a milým, ako cukrík. Ale potom naplní srdce horkosťou a otrávi nás.“ Keď v našich rozhovoroch hovoríme o niekom zle, naše slová idú od úst k ústam, idú okolo, rozsýpajú sa a pokračujú v šírení sa každým dňom, mesiacom a niekedy aj roky. A pokračujú tak vo vytváraní rozdelení, podozrievaní a otravujú naše vzťahy. Musíme byť pozorní, aby sme našimi slovami nerobili zle druhým, neurážali ich dôstojnosť, neohrozovali ich kariéru, neubližovali osobným a citovým vzťahom. A tiež pamätajme na to, že keď hovoríme zle o niekom za jeho chrbtom, naše slova hovoria viac o nás ako o tom druhom.

Modlime sa:

Drahý sv. Anton, pomôž mi viac kontrolovať môj jazyk, daj mi múdrosť a správny úsudok v každom rozhovore, daj aby som stále rešpektoval druhých a nikdy neupadol do ohovárania a klebiet. Amen.