Novéna pred sviatkom sv.Antona - 7.deň

José OFM
11.06.2018

7.deň – pondelok 11.6.2018

Zázrak: Eurilia prinavrátená k životu

V Padove žilo dievča, ktoré sa volalo Eurilia. Ako obyčajne, sprevádzala svoju matku, ktorá v istý deň šla navštíviť jednu staršiu pani. Ale Eurilia nevošla do domu, zostala vonku a zbierala drevo na oheň. Keď matka vyšla z domu, videla dcéru, ako sa vznáša na chrbte na hladine bahnitého rybníka. Hneď sa snažila Euriliu vytiahnuť z vody, ale dievča už bolo mŕtve. Zúfala matka s vierou prosila o pomoc Pána a jeho služobníka svätého Antona. O chvíľu na to, ako vyslovila jednoduchú modlitbu, pred zrakom všetkých, ktorí pribehli ratovať mŕtve dievča a jej matku, dievča pohlo ústami, vypľuvlo prehltnutú bahnitú vodu a znovu nabralo farbu. A tak vďaka príhovoru Svätca, sa Eurilia prinavrátila k životu.

Meditácia

To čo najviac zaujme pri tejto histórii, je viera Euriliinej matky. Viera tak silná, že sa nezastaví ani pred smrťou. Viera nekoná vo svete možného, viera začína práve tam, kde ľudské možnosti končia. Sám Ježiš povedal: „Keby ste mali vieru ako horčičné zrnko a povedali by ste tomuto stromu: Vytrhni sa a presaď sa do mora! Poslúchol by vás.“ Niektorí veria, že ak budú mať dostatočnú vieru, budú mať jednoduchý život. Ale viera nás neochráni pred problémami, ťažkosťami, životným utrpením a ani pred smrťou. Načo je teda viera? Bude nám oporou a urobí nás schopnými žiť v tomto komplikovanom svete bez toho, aby sme sa stratili alebo upadli do zúfalstva. Viera nám pomôže zveriť náš život do Božej moci, ktorá mala schopnosť vzkriesiť svojho Syna, Ježiša, z mŕtvych. Viera nás uschopní zveriť náš život láske Boha, ktorý sľúbil vzkriesenie a večný život všetkým, ktorí v neho veria.

Pozrime sa na časť kázne svätého Antona, ktorý hovorí o vzkriesení: „Blahoslavení tí, ktorí ho teraz vidia prostredníctvom viery, pretože potom ho uvidia v sláve v prítomnosti nebeských zástupov a budú počuť ho povedať: Poďte, požehnaní môjho Otca!“

Modlime sa

Drahý svätý Anton, ty si vždy mal súcit s tými, ktorí stratili vieru; prosíme ťa, odstráň z nášho srdca každú neistotu, pochybnosť a strach. Skrze Krista nášho Pána. Amen.