Novéna pred sviatkom sv.Antona - 6.deň

José OFM
10.06.2018

6.deň – nedeľa 10.6.2018

Zázrak: Utopené dieťa

Tento zázrak sa stal v Lisabone, v Portugalsku. Malý chlapec menom Parrisio sa rozhodol, že sa spolu s kamarátmi pôjdu člnkovať. Z nenazdania sa strhla silná búrka a loďka sa prevrátila. Zatiaľ čo ostatné deti boli väčšie a vedeli plávať, malý Parrisio sa utopil. Nasledujúci deň príbuzní chceli telo odniesť do kostola a pochovať ho, ale matka im to nedovolila. Pokračovala v úpenlivej modlitbe a vzývala svätého Antona sľúbiac mu, že ak dieťa vzkriesi, privedie ho k bratom do františkánskemu rádu. Na tretí deň, pred očami príbuzných a priateľov, sa dieťa nečakane prebralo akoby z dlhého sna. Pán na príhovor svätého Antona vypočul modlitby matky. Keď chlapec vyrástol, vstúpil do rádu. A s veľkou radosťou rozprával bratom o zázraku, ktorý Boh preňho urobil na príhovor sv. Antona.

Meditácia

V živote svätého Antona je viacero príbehov, ktoré rozprávajú o tom, ako Anton naspäť volá ľudí k životu. Ale Anton nebol ani prvý ani posledný, ktorý vykonal takýto zázrak. V celej dlhej histórii Cirkvi sa zaznamenalo viac ako 400 prípadov, v ktorých mŕtvi zázračne ožili. To čo chceme podčiarknuť ako dôležité je, že tieto zázraky nemajú nič spoločné so zmŕtvychvstaním Ježiša Krista, ktoré je základným bodom našej viery a mimoriadnou udalosťou, neopakovateľnou a jedinečnou v histórii ľudstva. Táto udalosť nám dáva istotu, že aj my budeme jedného dňa zjednotení s Kristom, majúc účasť na jeho vzkriesení. Ježiš zomrel násilnou smrťou, ale „podľa Písem tretieho dňa vstal z mŕtvych“, a po vzkriesení už viac nezomrel, ako musel zomrieť Lazár a iné osoby, ktoré boli zázračné prinavrátené k životu. Kristus vystúpil do neba – s dušou aj telom – a uisťuje nás, že smrť bola definitívne porazená a že aj my raz vstaneme s ním a navždy.

V jednej nádhernej kázni sv. Antona čítame: „V deň konečného vzkriesenia naša duša bude ako najčistejšie zlato, podobná jasnému krištáľu; toto smrteľné telo si oblečie nesmrteľnosť a toto porušiteľné telo sa oblečie do neporušiteľnosti. On, Boží Syn, sa vám zjaví navždy a uvidíte ho takého, aký je naozaj, s ním sa budete tešiť a s ním budete aj kraľovať.

Modlime sa:

Pane Ježišu, ktorý si vstal z mŕtvych a voviedol si svoju ľudskú prirodzenosť do neba, pre zásluhy sv. Antona, daj aby sme aj my kráčali k nebu prostredníctvom skutočného kresťanského života. Amen.