Novéna pred sviatkom sv.Antona - 5.deň

José OFM
09.06.2018

5.deň – sobota 9.6.2018

Zázrak: Násilný muž

Postavenie žien v stredoveku nebolo veľmi závidenia hodné: prechádzali z vlastníctva otca do vlastníctva manžela. Priemerný vek žien bol v nižších vrstvách omnoho nižší ako u muža, približne o 10 rokov. Ak muž ženu zbil, bola to vec všeobecné akceptovaná, nebolo to považované za previnenie.

V jednom Toskánskom meste žil bohatý šľachtic, ktorý bol ale veľmi prchký a násilný. Jedného dňa jeho manželka – žena dobrá a čnostná – mu v zhone prudko odpovedala a on vybuchol hnevom. Začal ju biť päsťami a kopať do nej, ťahal ju za vlasy z jednej izby do druhej a nakoniec jej do hrude vrazil nôž, nechajúc ju takmer mŕtvu. Služobníctvo a príbuzní jej bežali na pomoc; preniesli ju do izby, položili na posteľ a snažili sa ju zachrániť. Keď to manžel uvidel, uvedomil si čo spravil, veľmi ľutoval, že sa tak neľudsky správal a utekal za Antonom, ktorý bol v tom čase v ich meste. Keď k nemu prišiel, kľakol si na kolená a prosil ho, aby mu odpustil a zachránil úbohú manželku. Svätec ho pokarhal a potom ho nasledoval do jeho domu. Keď vstúpil do izby, kde ležala žena, kľakol si k posteli a prosil Pána, aby jej prinavrátil život a zdravie. Len čo Anton skončil modlitbu, žena vstala úplne zdravá.

Meditácia

Tento zázrak nás pozýva uvažovať nad postavením ženy dnes. Musíme uznať, že stále ešte žijeme v spoločnosti, kde ženy sú diskriminované, nedocenené v práci a často sú obeťami násilia. Žiaľ, nekoná sa dosť na to, aby sa šírila kultúra, ktorá by ohlasovala rovnakú dôstojnosť a zodpovednosť ženy. Aj keď sa urobil nejaký krok dopredu, nedošli sme ďaleko od čias sv. Antona. Totiž aj dnes sme konfrontovaní so starými aj novými formami násilia na ženách a rôznymi formami otroctva žien: únosy a sexuálne zneužívania, prostitúcia, nútené sobáše, násilné potraty, povinná konverzia na inú vieru...nehovoriac o domácom násilí. V jednom zo svojich príhovoroch pápež František povedal: „Koľko žien je utláčaných ťarchou života a drámou násilia! Pán ich chce oslobodiť k plnej dôstojnosti!“

V jednej zo svojich kázni Anton hovorí o ženách: „Ženy precítia súcit viac intenzívne ako muži, skôr vylejú slzy a majú húževnatejšiu pamäť. V týchto troch schopnostiach je naznačená skutočný súcit voči blížnemu, nábožnosť sĺz a spomienka na utrpenia Pána. Blahoslavené sú ženy, ktorí majú tieto tri kvalitné vlastnosti.“

Modlime sa:

Nebeský Otče, ty si nám daroval sv. Antona ako veľkého ochrancu žien, prosíme ťa, aby skončilo fyzické a morálne násilie na tele, na mysli a na duši všetkých žien. Vzbuď všade, Pane, semiačka uzdravenia a znovuzrodenia v prospech všetkých ľudských bytostí. Amen.