Kňazské svätenie a primičná sv. omša brata Silvestra

Bartimej OFM
03.06.2018

Naplnený veľkou radosťou, náš brat Silvester Michal Poliak, v sobotu 30. júna 2018 o 11:00 vo farskom Kostole sv. Mikuláša v Liptovskom Mikuláši, prijme kňazské svätenie. Ďakovať Bohu aj za túto milosť bude slávením primičnej svätej omše v nedeľu 1. júla o 11:00 vo farskom Kostole sv. Mikuláša v Liptovskom Mikuláši.

Ste srdečne pozvaní!